14 - 16
квітня | 2021 року

Здоров'я у мультидисциплінарному дискурсі

Health in the multidisciplinary discource

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
 • Український католицький університет (Україна), факультет наук про здоров'я
 • Університет Клайпеди (Литва), факультет наук про здоров'я, кафедра соціальної роботи
 • Королівський коледж в Лондоні, факультет наук про життя та медицини
 • Познанський медичний університет (Польща), факультет медичних наук, кафедра клінічної психології

Про конференцію

Вступ

2020 рік поставив перед світом нові глобальні виклики у питаннях здоров’я. Системи охорони здоров’я багатьох країн зіткнулися із непередбачуваними труднощами; суспільні обмеження стали новою реальністю, до якої чимало людей не були готовими. Здоров’я постало в центрі уваги галузей, які, здавалося б, раніше мали з ним мало спільного: економіки, бізнесу, політики, дипломатії. То ж питання боротьби з хворобами та підтримання здоров’я населення стало спільною нагальною справою, яка вимагає гнучких та ефективних рішень.

Мета

Створення платформи для співпраці освітян, науковців, медичних працівників, представників бізнесу, влади, громадських активістів в аспектах, що стосуються здоров’я.

Aelita Skarbaliene
Birute Strukcinskiene
Brigita Kreivinienė
Dennis Ougrin
Halyna Teslyuk
Igor Pereginets
Indrė Dirgėlienė
Liz (Lesia) Paslawsky
Liz (Lesia) Paslawsky
Marcin Cybulski
Rita Vaičekauskaitė, Jurgita Babarskienė
Tetyana Semigina

Робочі мови

Мова матеріалів - англійська

Мови доповідей - англійська, українська, литовська

Контактна інформація щодо конференції

Якщо у Вас є додаткові запитання щодо конференції, звертайтеся, будь ласка, на e-mail: [email protected]

Формат та форми участі

Конференція відбуватиметься online

У конференції передбачена участь із презентацією результатів або як вільного слухача.

День 1

 • Відкриття
 • Онлайн-виступи від провідних науковців (доповідь в режимі реального часу із сесією питань-відповідей).

День 2 - 3

 • Онлайн-виступи від провідних науковців різних галузей (доповідь в режимі реального часу із сесією питань-відповідей).
 • Обговорення відео-доповідей за тематичними напрямками (записи відео-доповідей від учасників будуть опубліковані заздалегідь для перегляду).

Nota bene! Заочної участі у конференції не передбачено.
За результатами участі у конференції буде видано іменний сертифікат, для доповідачів - із зазначенням кількості годин (15 акад. год.).

Організаційний внесок

Для учасників з України – 250 грн., для іноземних учасників – 10 євро, що включає в себе матеріали, участь у всіх онлайн-подіях під час конференції, сертифікат участі.

Nota bene! Кожен співдоповідач на конференції розглядається як окремий учасник, який повинен здійснити сплату оргвнеску для отримання персонального доступу до усіх подій та матеріалів конференції, та сертифікату участі. Співавтор поданих на конференцію матеріалів може брати участь також як вільний слухач, аналогічно, сплативши організаційний внесок.

Тематичні напрямки

Турбулентність у світі та її вплив на здоров’я:

мінливість середовища і виклики для фізичного / психічного / соціального здоров'я та благополуччя; зміна уявлень про здоров'я в епоху соціальних трансформацій; діти, здоров'я, невизначеність; сучасна сім'я та здоров'я; робота / навчання і здоров'я в сучасному світі; здоров'я та спосіб життя та ін.

Здоров'я в час (пост)пандемії:

lock-down та фізичне / психічне / соціальне здоров'я; вплив карантину на благополуччя людини; наслідки пандемії COVID-19; проблеми зі здоров'ям, породжені карантинними обмеженнями; новий погляд на вакцинацію; суспільні виклики внаслідок пандемії: вплив на сім'ю, освіту, охорону здоров'я; соціальні контакти і здоров'я та ін.

Здоров'я та інновації:

сучасні розробки у сфері охорони здоров'я; нові діагнози та їх вплив на суспільство; хвороби ХХІ століття та боротьба з ними на медичному / соціальному / особистому рівні; доступність медичних, реабілітаційних, психологічних та соціальних послуг; технологізація та здоров'я; сучасне обличчя стигми та ін.

Здоров'я: культура, цінності, мораль:

здоров'я в площині культури; релігія та здоров'я; особистісне зростання та здоров'я; аксіологічний вимір здоров’я; самоповага vs. самовозвеличення як дилема здоров’я; маргіналізація, дискримінація, стигматизація у контексті проблем, пов’язаних зі здоров'ям; національна безпека та здоров'я; етичні проблеми охорони здоров'я та ін.

Реченці

Для учасників-доповідачів

10 березня – заповнення реєстраційної форми для участі у конференції за посиланням: https://forms.gle/qYX7VBZL9eFip4R56

У реєстраційній формі просимо вказати бажану форму участі – онлайн-доповідь, відео-доповідь, стендова доповідь. Оргкомітет залишає за собою право пропозиції учаснику іншої, ніж запропонована ним, форми участі, з огляду на подальше планування заходів під час конференції. Таку пропозицію або підтвердження обраної Вами форми участі буде надіслано Вам на електронну пошту після розгляду заявки та матеріалів Вашої доповіді оргкомітетом.

До реєстраційної форми долучіть тези доповіді у форматі *.doc або *.docx (MS Word), оформлені згідно з вимогами (Див. Додаток 1).

Тези доповідей буде оприлюднено в розширеній програмі конференції та розміщено в електронному репозитарії УКУ.

1 квітня – надсилання відео-доповіді або постера-інфографіки за темою доповіді на електронну адресу [email protected] з позначкою "conference".

Доступ до них буде надіслано всім учасникам конференції, у тому числі вільним слухачам, для можливості їх обговорення на конференції.

Для учасників-вільних слухачів

10 квітня – заповнення реєстраційної форми для участі у конференції за посиланням: https://forms.gle/7MYxHwTqgEd3M3XXA

Nota bene! Оплата організаційного внеску здійснюється учасником після отримання підтвердження участі у конференції (не пізніше 10 квітня 2021 року), яке надійде на електронну пошту, вказану учасником в реєстраційній формі, та міститиме посилання на веб-сторінку для оплати.У випадку надсилання тез без відео-доповіді або постера, якщо така форма участі буде обрана, тези не буде оприлюднено у програмі конференції. Повернення організаційного внеску не передбачене.

Матеріали конференції публікуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори (або їх наукові керівники).

Оргкомітет залишає за собою право на відхилення заявки на участь у конференції у випадку невідповідності вказаним вимогам чи тематиці конференції, наявності у них плагіату або подання матеріалів пізніше встановлених термінів.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези - це короткий виклад змісту доповіді, яку Ви плануєте повноцінно розкрити в часі конференції. У них повинна міститися узагальнена інформація про зміст Вашого дослідження, без детальних описів, посилань на літературу тощо. У тезах, натомість, доцільно представити: мету дослідження; опис методу та/ або методології дослідження; нові результати, або такі, які мають практичне значення; висновки / рекомендації / пропозиції.

Будь ласка, дотримуйтеся наступних правил оформлення тез:

 • Аркуш А4, книжкова орієнтація, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал 1, усі поля - 2 см. Загальний обсяг 150-200 слів (не враховуючи назву та інформацію про авторів).
 • Тези доповідей приймаються до видання тільки англійською мовою.
 • Назва файлу (латинськими літерами) повинна складатися з характеристики його змісту та прізвище першого автора: “tezy_Tkachenko.docx”, “abstract_Smith.docx”.

Структура анотації та вимоги:

Title - centered, Times New Roman, 14, bold (Тема доповіді - вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, кегль 14, потовщений) First, last name of the author〖^1〗, first, last name of the author〖^n〗 ... - centered, Times New Roman, 14 (Ім’я, прізвище автора〖^1〗 , ім’я, прізвище автора〖^n〗 ... - вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, кегль 14, звичайний)

〖^1〗 place of work, city, country - centered Times New Roman, 12, italics (〖^1〗 місце праці автора, місто, країна - вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив)
〖^n〗 place of work, city, country - centered Times New Roman, 12, italics (〖^n〗 місце праці автора, місто, країна - вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив) Leave empty line (порожній рядок)


Text text text - width, Times New Roman, 12 (Текст текст текст - вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman, кегль 12, звичайний).

Nota bene! Якщо співавтор дослідження, зазначений у тезах, не братиме участі у конференції, від нього не вимагається сплата організаційного внеску. У такому разі, він не отримує доступу до матеріалів конференції та сертифікату участі, та фігурує тільки в тезах як причетний до проведення дослідження, за якими його колеги-доповідачі роблять презентацію.

Рекомендації щодо створення постера і відео-презентації

Рекомендації щодо постера Рекомендації щодо відео-презентації

Додаткова інформація

За бажанням учасники конференції мають можливість подавати статті для публікації в одному із видань:

– Науковий журнал Tiltai / Мости - це литовське видання, присвячене тематиці соціальних наук. Науковці з різних країн запрошуються до публікації, мова публікації - англійська. Журнал індексується у: Index Copernicus, EBSCO, Ulrich’s periodicals, Lituanistika. Публікація безкоштовна. Більше інформації за посиланням:
http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/index

Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS publish the original papers, reviews and case reports from the fields of rehabilitation, physiotherapy, orthopaedics and neurophysiology as well as topics dealing with diagnostic and treatment of the sport related traumas. IRONS is printed quarterly in Polish and English languages, both in printed journal and electronic versions.
The Journal is free of charge for Authors. The journal is indexed in: Polish Ministry of Science and Higher Education, Index Copernicus, Polish Medical Bibliography & Crossref/mEDRA 10.19271. Find more informations here: https://ironsjournal.org/en/homepage/

– Social Welfare: Interdisciplinary approach / Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід - це спільний науковий журнал Шяуляйського університету (Литва) та Вільного міжнародного університету розвитку людини “Україна”. Видання охоплює широкий спектр наукових проблем, пов’язаних із соціальним добробутом та ефективною соціалізацією. Журнал індексується у EBSCO та Web of Science. Вартість публікації складає €100. Більше інформації за посиланням:
http://socialwelfare.eu/index.php/sw/index

Редколегії журналів залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають визначеним журналами вимогам. Для отримання детальнішої інформації щодо публікації статті звертайтеся в обраний Вам журнал за вказаним відповідним посиланням вище.

Сподіваємося на плідну співпрацю!