Світлана Когут

Посада: доцентка кафедри педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: докторка педагогічних наук

Вчене звання: доцентка

Актуальна посада в інших організаціях:

 • Членкиня Науково-методичної комісії 11 «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» спеціальності 231 «Соціальна робота» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Київ, Україна)
 • Експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Київ, Україна)
 • Доцентка (гостьова) філософського факультету Українського вільного університету (Мюнхен, Німеччина)

Освіта/кваліфікація

 • 1998 – закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів».
 • 2004 – закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
 • 2006 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз)» у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
 • 2010 – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки (Львівський національний університет імені Івана Франка).
 • 2021 – захистила докторську дисертацію на тему «Становлення та розвиток педагогіки праці у Республіці Польща (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття)» у спеціалізованій вченій раді Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Професійна діяльність

 • 1998-2000 – педагогиня-організаторка СШ № 100 м. Львова.
 • 2000–2008 – асистентка кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2008-2011 – доцентка кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2011-2015 – доцентка кафедри загальної та соціальної педагогіки гуманітарного факультету ВНЗ «Український католицький університет».
 • 2015-2020 – завідувачка кафедри педагогіки та соціальної роботи факультету наук про здоров’я ЗВО «Український католицький університет».
 • 2020 – доцентка кафедри педагогіки та соціальної роботи факультету наук про здоров’я ЗВО «Український католицький університет».

Тренінгові програми, підвищення кваліфікації, стажування

 • 2000 тренінг «Стати нейтральним посередником», програма Канадського інституту вирішення конфліктів у рамках Проєкту розбудови громадянського суспільства.
 • 2002, 2004 наукове стажування, стипендія Фундації королеви Ядвіги, Яґеллонський університет (Краків, Польща).
 • 2010 наукове стажування, Інститут педагогіки Вроцлавського університету (Вроцлав, Польща).
 • 2012 науково-педагогічне стажування, програма International Education Awards – Ukraine, факультет освіти Університету Альберти (Едмонтон, Канада).
 • 2014 літня школа жестової мови (м. Хуст, Україна).
 • 2015 тренінг «Форум-театр» в рамках проєкту «Support of educational development in Ukraine» організованого Association for International Affairs за підтримки Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic з поширення методики форум-театру в практиці роботи соціальних педагогів (Прага-Брно, Чехія).
 • 2017 ІІ Грінченківська наукова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань «Освіта/Педагогіка», Київський університет імені Бориса Грінченка.
 • 2018 науково-педагогічне стажування, філософський факультет Українського вільного університету (Мюнхен, Німеччина).
 • 2019 програма академічної мобільності Еразмус+, Державна вища професійна школа (Тарнув, Польща).
 • 2019-2020 програма підвищення кваліфікації «Школа викладацької майстерності» (Український католицький університет).
 • 2020 корпоративний тренінг «Публічні виступи» (Український католицький університет).

Громадська діяльність

 • членкиня Вченої ради факультету наук про здоров’я Українського католицького університету.
 • членкиня Вченої ради Українського католицького університету.
 • членкиня Видавничої ради Українського католицького університету.
 • випускова редакторка «Наукових записок Українського католицького університету. Серії «Педагогіка. Психологія».

Нагороди

 • подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за науково-педагогічну діяльність (2009).
 • грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за ІІ місце у конкурсі «Найкращий навчальний посібник ЛНУ імені Івана Франка гуманітарного напряму 2009/10 н.р. за навчальний посібник „Основи психології та педагогіки” у співавторстві» (2010).
 • подяка Львівської обласної державної адміністрації, Служби у справах дітей за багаторічну плідну співпрацю з притулком для дітей СУСД Львівської обласної державної адміністрації (2016).
 • грамота за виняткові досягнення у науковій праці Ректора Українського католицького університету (2020).

Викладає курси

 • Вступ до університетських студій
 • Педагогіка (історія, виховання, дидактика)
 • Основи соціально-педагогічних досліджень
 • Педагогіка вищої школи
 • Інноваційні методи викладання у вищій школі
 • Професійна орієнтація та професійний відбір
 • Спілкування та конфлікти у педагогічній діяльності

Публікації

Авторка понад 80 фахових наукових і навчально-методичних публікацій, у т. ч. чотирьох навчально-методичних посібників у співавторстві (з них — Ковальчук Орися, Когут Світлана Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. Л. Ковальчук. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009. 624 с. Гриф МОН України).

Участь у міжнародних та всеукраїнських проектах:

 • Членкиня організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі» (Український католицький університет, Львів, 2019, 2021);
 • Учасниця Проекту з вивчення методики організування, творення, презентування діяльності «Театру пригнічених», організованого Чеською громадською організацією «Асоціація з міжнародних питань (Asociace promezinárodní otázky, АМО (Прага, Чехія), Університетом  ім. Т.Ґ Масарика (Брно, Чехія) за підтримки Чеської агенції розвитку (2015);
 • Співорганізаторка та консультантка з соціально-педагогічних питань спільного проекту з наставництва «Освіта долає бар’єри» ГО «Omnis» і «Sublimitas» (США) та освітньої програми «Соціальна педагогіка» Українського католицького університету (Україна) (2015-2019 рр.).
 • Голова організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-педагогічний дискурс сучасної освіти: досвід та інновації» (Український католицький університет, Львів, Україна, 2016)

 

Наукові зацікавлення охоплюють проблеми теорії та практики педагогіки (у т.ч. педагогіки праці), соціальної роботи; методичні й теоретико-організаційні засади підготовки фахівців для сфери соціально-педагогічної діяльності в Україні та за кордоном; методику викладання у вищій школі; розвиток професійної кар’єри, професійного консультування.

Наукові профілі: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GfBDRzsAAAAJ&hl=uk

Контактні дані:

Кафедра педагогіки та соціальної роботи ЗВО «Український католицький університет»,

79011 Львів, вул. Свєнціцького, 17, к. 219

+38 (032) 240 99 40 (*3274)

Консультації – за попередньою домовленістю. Онлайн (meet, skype, zoom та ін.)